Imprimă această pagină

Calcarele din Rona

Calcarele de Rona este o rezervaţie naturală (monument al naturii) de tip geologic și peisagistic, situată în judeţul Sălaj, pe teritoriul administrativ al oraşului Jibou.

Aria naturală se află în Podişul Someşan, în partea central-estică a județului Sălaj, pe teritoriul vestic satului Rona, în apropierea drumului comunal DC18A, care leagă oraşul Jibou de satul Husia.

Rezervația naturală a fost declarată arie protejată de interes naţional prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate), punblicată în Monitorul Oficial al României, Nr.152 din 12 aprilie 2000 și ocupă o suprafaţă de 0,50 hectare. Calcarele de Rona reprezintă o arie naturală din lunca Someşului constituită din depozite lacustre formate din calcare albe-cenușii și bej-ruginii, alternând cu marne cenușii-albăstrui dispuse în strate monoclinale cu conținut numeros de resturi fosile de moluște, schelete de pești şi reptile, atribuite perioadei geologice a jurasicului.

Căi de acces: Zalău - Jibou - Rona (DN1H), distanța 46 km, timp 37 min

vestul localității Rona, sat aparținător orașului Jibou, în lunca dreaptă a râului Someș.

Sursa: http://www.enciclopediaromaniei.ro

Articole înrudite